PLC Programing

Programimin e PLC sipas kerekeses se klientit apo makinerise . PLC mund te programohen te ndra nga HMI per te kryer funksione te caktuara, psh : Per makineri CNC Per linja te prodhimit, monitorimi i tyre . Poashtu mund te ofrojme edhe aplikacion i zhvilluar ne DOT.NET per monitorim dhe funksionalizim permes softuerit kompjuterik .

Category: