HMI Programing

Programimi i HMI-ve sipas kerkeses se Klientit dhe makinerise . Posedojme HMI per text display si dhe Touchscreen / color LCD . Gjuha dhe dizajni ne HMI mund te behet sipas kerkeses se klientit .

Category: