Metal Working

PLAZMA CNC

Plazma CNC, e ndertuar dhe konstruktuar ne Kosove . Dimensionet dhe funksionet e saj mund te verijojne varesisht nga kerkesa e klientit . CNC Plazma bene prerje te metalit ne menyre precize dhe profesionale .