PLAZMA CNC

Plazma CNC, e ndertuar dhe konstruktuar ne Kosove . Dimensionet dhe funksionet e saj mund te verijojne varesisht nga kerkesa e klientit . CNC Plazma bene prerje te metalit ne menyre precize dhe profesionale .

Category:

DRIVER Servo / Stepper

Ofrojme te gjitha llojet e Driver te llojeve Servo dhe Stepper si dhe konfigurimin e tyre .

Software

Instalimi dhe konfigurimi i softuerit MACH3 per te gjitha llojet e makinerive me baze CNC . Poashtu mund te ofrohet edhe ndryshime te nevojshme ne baze te kerkeses se klientit .

HMI Programing

Programimi i HMI-ve sipas kerkeses se Klientit dhe makinerise . Posedojme HMI per text display si dhe Touchscreen / color LCD . Gjuha dhe dizajni ne HMI mund te behet sipas kerkeses se klientit .

PLC Programing

Programimin e PLC sipas kerekeses se klientit apo makinerise . PLC mund te programohen te ndra nga HMI per te kryer funksione te caktuara, psh : Per makineri CNC Per linja te prodhimit, monitorimi i tyre . Poashtu mund te ofrojme edhe aplikacion i zhvilluar ne DOT.NET per monitorim dhe funksionalizim permes softuerit kompjuterik .


  • 1
  • 2